Privacyverklaring

U heeft er recht op dat Zutphen Actief, als organisator van de Sportverkiezing Zutphen, zorgvuldig met uw persoonsgegevens om gaat. Dat volgt uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere wetten, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Archiefwet.

Persoonsgegevens
Als u iemand nomineert voor de sportverkiezing, dan hebben wij persoonsgegevens nodig. Die geeft u via een formulier op deze website.
Het gaat om de volgende persoonsgegevens:
• naam
• telefoonnummer
• e-mailadres
• geslacht
• leeftijd
• naam van vereniging

Waarom is dat nodig?
Wij hebben persoonsgegevens nodig om:
• uw inschrijving voor de Sportverkiezing in onze administratie te verwerken en door te geven aan de juryleden
• u een bevestiging te sturen van uw inschrijving
• u een e-mailbericht te sturen bij welke sport(-en) u bent ingedeeld
• u te bellen als dit nodig is om te overleggen over uw inschrijving

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen voor de sportverkiezing in het lopende jaar. Al uw gegevens worden per 30 april van het geldende jaar vernietigd.

Delen wij uw gegevens met anderen?
Wij delen uw gegevens niet met anderen, enkel met de juryleden van de sportverkiezingen.

Kan ik mijn gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen?
Ja, u heeft het recht om uw persoonsgegevens te bekijken, aan te passen of te laten verwijderen. Stuur een e-mail naar info@sportverkiezingzutphen.nl

Hoe zit het met de beveiliging van mijn gegevens?
Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus. Daarom nemen wij maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denkt u dat uw gegevens niet veilig zijn? Neem dan contact op via info@sportverkiezingzutphen.nl

Klachten
Als u een klacht heeft over de werkwijze van de sportverkiezingen, kunt u dit melden bij de organisatie via info@sportverkiezingzutph en.nl.
U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wilt u meer informatie?
Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact met ons op via info@sportverkiezingzutphen.nl

BUY NOW