Privacy Policy

Sportverkiezing is verantwoordelijk voor het gebruiken van persoonsgegevens. Hier leest u meer over in deze privacyverklaring.

Contact:
www.sportverkiezingzutphen.nl t.a.v. Marcel Lichtenbeld, Postbus 41, 7200 AA Zutphen of Anno Waterlander, telefoon 06 51614000.

Persoonsgegevens die wij gebruiken
Als u via www.sportverkiezingzutphen.nl contact met ons opneemt of een sporter aanmeldt, hebben wij gegevens van u en van de sporter nodig. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij gebruiken:
• voor- en achternaam
• geslacht
• geboortedatum
• adres
• telefoonnummer
• e-mailadres

Wij maken gebruik van persoonsgegevens die u zelf aan ons geeft.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij gebruiken

Sportverkiezing gebruikt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Hoe zit het met minderjarigen?
Wij willen geen gegevens verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, behalve als ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen alleen niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. Wij raden hen dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sportverkiezingzutphen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel gebruiken wij uw persoonsgegevens?
– Om vragen van u te beantwoorden als u die aan ons stelt
– Om uitvoering te kunnen geven aan de verkiezing van sporter van het jaar

Geautomatiseerde besluitvorming
Sportverkiezing neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sportverkiezing) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Sportverkiezing bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met anderen
Sportverkiezing deelt uw persoonsgegevens met anderen als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Sportverkiezing deelt persoonsgegevens op de website. Bij aanmelden wordt toestemming gegeven voor het plaatsen van een foto, voor, achternaam en de prestatie van de sporter.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sportverkiezing maakt mogelijk gebruik van technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sportverkiezing en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sportverkiezingzutphen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sportverkiezing wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Sportverkiezing neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Of zijn er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op met ons op of mail naar info@sportverkiezingzutphen.nl.

BUY NOW